Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Quản lý chuyên viên tư vấn tài chính của TT Consulting chi nhánh Hà Nội, 6 năm làm việc trên thị trường tài chính. Là người trực tiếp đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn tài chính của TT Consulting.

Anh được đào tạo khi còn là sinh viên, trong chương trình hợp tác của CBT với các trường đại học. Sau khi hoàn thành khóa học, anh bắt đầu tích cực giao dịch và là một master trader. Đến giờ anh là một trader có 6 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Anh tham gia vào việc lựa chọn trader và đào tạo của họ, và tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. 

Anh thực hiện các hội thảo về kiến thức tài chính, lập kế hoạch ngân sách, đầu tư, dạy giao dịch và kinh doanh hiệu quả trên thị trường tài chính, lập kế hoạch kinh doanh đầu tư theo yêu cầu cá nhân của khách hàng. Theo kết quả công việc năm 2018, lợi nhuận trung bình của khách hàng của anh Lê Ngọc Ánh là 70%.

Quan điểm của anh trên thị trường rất rõ ràng: “Bạn đầu tư có thể lời cũng có thể rủi ro, và điều đảm bảo cho việc rủi ro thấp nhất và lợi nhuận tốt nhất dành cho mình chính là chuẩn bị kiến thức tài chính tốt nhất. Thị trường tài chính luôn ở đó, không phải vội vàng trong việc chuẩn bị kiến thức để tạo những bước đà dành cho mình sau này.”