Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường

Là chuyên gia tài chính 6 năm kinh nghiệm trên thị trường, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy về đầu tư tài chính tại TT Consulting. Hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính của công ty. Chuyên gia trong lĩnh vực lập kế hoạch, phân bổ vốn và phân tích thị trường.

Tại TT Consulting, anh cung cấp tư vấn chuyên nghiệp về thu nhập trong thị trường tài chính quốc tế, tiến hành đào tạo nhóm và cá nhân, và tiến hành các hội thảo, bài giảng, đào tạo. Làm việc với khách hàng VIP. 

Anh đang là giảng viên dạy trực tiếp chương trình đào tạo Belastium khu vực phía Bắc. 100% học viên có thể tự giao dịch bằng tiền thực sau 3 tháng học và thực hành demo. Lợi nhuận trung bình học viên tham gia khóa học sau 1 năm đầu tư của anh Cường là 60%.

Triết lý giao dịch của anh rất rõ: “Đừng bao giờ bỏ trứng vào trong 1 giỏ, chia đều và phân bổ vốn thông minh là điều tôi luôn luôn hướng cho học viên của mình. Trên thị trường này luôn cần một cái đầu lạnh và kỷ luật riêng. Hãy là người làm theo kỷ luật, đừng chạy theo thị trường, tin vào kinh nghiệm và kiến thức mình học được, thành công sẽ nằm trong tay bạn.”