Giá trị sổ sách là gì? Công dụng của giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách là một thuật ngữ tài chính quan trọng cần phải biết để có thể phân tích cổ phiếu và diễn giải nhiều số liệu quan trọng. Nếu bạn chưa biết về giá trị sổ sách là gì cũng như cách xác định sổ sách thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung dưới đây để biết thêm thông tin cụ thể nhé.

Giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách – Book Value, là giá trị của một doanh nghiệp, được xét theo sổ sách kế toán được phản ánh thông qua báo cáo tài chính.

Cụ thể thì GTSS thể hiện tổng số tiền thu được nếu toàn bộ tài sản của một công ty được thanh lý sau khi đã trừ đi các khoản nợ phải trả.

Giá trị sổ sách là gì?
Giá trị sổ sách là gì?

Và đây cũng chính là số tiền mà các chủ nợ và cổ đông có thể nhận được khi trường hợp công ty bị phá sản…

Giá trị sổ sách = Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả

Tổng tài sản bao gồm các loại tài sản cố định như tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, tổng tài khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ròng, nhà máy và thiết bị, đầu tư và ứng trước, tài sản hữu hình. Trong công thức trên không tính đến tài sản vô hình.

Tổng nợ phải tra bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và thuế hoãn lại.

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu – Book Value Per Share, được xác định theo phần giá trị sổ sách tính trên một cổ phiếu đang lưu hành.

Tức là khi ta lấy GTSS chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành thì ta sẽ nhận được BVPS. Và giá trị này được sử dụng để so sánh với thị giá của cổ phiếu trên thị trường.

Giá trị sổ sách doanh nghiệp

Giá trị sổ sách của công ty hay tập đoàn được xem như là một tài sản được nắm giữ bởi một thực thể kinh tế riêng biệt.

Là vốn chủ sở hữu của công ty hoặc tập đoàn đó, chi phí mua lại cổ phần hoặc giá thị trường của cổ phiếu thuộc sở hữu kinh tế riêng biệt.

Giá trị sổ sách của một tập đoàn thì được sử dụng trong phân tích tài chính cơ bản để giúp xác định xem giá trị thị trường của cổ phiếu công ty cao hơn hay thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty.

Công dụng của giá trị sổ sách

GTSS được sử dụng trong giá/ tỷ lệ tài chính và đây được coi là thước đo định giá đặt sàn cho giá cổ phiếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Bởi khi doanh nghiệp được thanh lý thì giá trị sổ sách chính là những gì còn lại cho chủ sở hữu sau khi đã thanh toán các khoản nợ. Chỉ trả một giá/ giá sổ sách = 1 thì nhà đầu tư sẽ lấy lại toàn bộ khoản đầu tư của mình.

Ngoài ra thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu có thể được sử dụng để tạo ra được thước đo thu nhập toàn diện, khi mà các giá trị mở và đóng được đối chiếu.

[thetindung id=”2561″]

Hạn chế của giá trị sổ sách

Một trong những hạn chế với giá trị sổ sách là con số được báo cáo hàng quý hoặc hàng năm.

Và nhà đầu tư chỉ có thể biết được sổ sách của công ty đã thay đổi như thế nào sau khi mà công ty cổ phần phát hành báo cáo tài chính.

Giá trị sổ sách vốn là một mục kế toán và có thể điều chỉnh, có thể không dễ hiểu và đưa ra đánh giá.

Ví dụ như khấu hao, trường hợp đó thì cần tiến hành kiểm tra vài năm báo cáo tài chính để hiểu tác động của nó.

Giá trị sổ sách có những hạn chế riêng
Giá trị sổ sách có những hạn chế riêng

Ngoài ra thì do những quy tắc như thực hành kế toán có liên quan đến khấu hao công ty có thể sẽ bị buộc phải báo cáo giá trị cao hơn của thiết bị dù rằng giá trị của nó có thể đã giảm xuống.

Một hạn chế nữa, đó là nếu so với hiện tại thì công nghệ đã có bước phát triển khác và có thể sẽ làm cho máy móc thiết bị trở nên lỗi thời nhanh.

Dù rằng trên sổ sách giá trị của nó còn cao nhưng trên thực tế thì thiết bị đó tại thời điểm hiện tạ có thể đã không còn nhiều giá trị nữa.

Cuối cùng thì giá trị sổ sách có thể không xem xét tới tác động thực tế của việc doanh nghiệp sử dụng máy móc, trang thiết bị làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nào đó.

Hi vọng với những thông tin trên đây có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích về giá trị sổ sách cũng với những công dụng của giá trị sổ sách và hạn chế của nó.

Gợi ý cho bạn

Top 5+ Công ty cho vay tài chính tiêu dùng tốt nhất 2024
Top 5+ Công ty cho vay tài chính tiêu dùng tốt nhất 2024
Cho vay tài chính tiêu dùng là hình thức vay mà bạn không cần phải thế chấp tài sản nhằm mục đích chi tiêu. Hình thức vay này được đông đảo khách hàng lựa chọn. Bài viết dưới đây chúng

Bình luận

Bình luận